In de bloei van je leven
Array

Welkom

"Kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Kinderen over de hele wereld spelen.  Omdat ze het leuk vinden, omdat ze er zin in hebben. Spel wordt niet voor niets wel ͚de taal der kinderen͛ genoemd, die alle grenzen overschrijdt.  Spelende kinderen maken geen onderscheidt in ras, culturele achtergrond en moedertaal, ze verstaan elkaar. Spel is een wezenskenmerk van de mens dat tot ontplooiing komt, In interactie met de omgeving, een activiteit die als essentieel wordt  gezien voor de ontwikkeling van de persoon"                                              (Hellendoorn, 1998)

Praktijk Kidsens biedt:

* Speltherapie kinderen 4 tot 16 jaar

* Spelbegeleiding

* Spelobservatie en speldiagnostiek

* Pedagogische begeleiding

Trainingen:

* Rots & Water: Sociale weerbaarheid

* Droomvogel: Spelstimulering

* Teambuilding: Samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en feedback